Startsida »
Avfallskedjan anser »
Grupper och gruppinformation »
Länkar »
Kontakta Avfallskedjan »

The Waste Network (in English) »
   

Avfallskedjan

Avfallskedjan är ett nätverk för ideellt arbetande grupper av lokalbefolkningar på platser som har berörts av planer som gäller hantering av kärnkraftavfall. Avfallskedjans nätverk bildades i maj 1981 som en följd av de provborrningar som då hade börjat genomföras eller planerades på ett stort antal platser i landet. Syftet med nätverket var och är främst att underlätta utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan de lokala grupperna och att samordna gemensamma insatser vid exempelvis remissvar och uppvaktningar. Avfallskedjan anordnar också sommarläger och seminarier.

Gemensamt för grupperna är att de engagerar direkt berörda lokalbefolkningar. Några av grupperna är traditionella föreningar, medan andra är aktionsgrupper med ett minimum av formaliteter. De flesta av grupperna är fristående från andra miljöorganisationer även om informellt samarbete är vanligt.

Avfallskedjans grupper representerar tillsammans den mest omfattande medborgerliga erfarenheten i Sverige av att praktiskt ha kommit i kontakt med försöken att lösa kärnavfallsproblemet. Denna samlade medborgerliga erfarenhet gör att Avfallskedjan representerar en i landet unik kompetens.

Sedan 2005 har miljöorganisationer fått möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att delta i slutförvarsprocessen, och därmed har Avfallskedjans aktiva arbete övertagits av nya nätverk som MKG - Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Milkas - Miljörörelsens kärnavfallssekretariat.