Startsida »
Avfallskedjan anser »
Grupper och gruppinformation »
Länkar »
Kontakta Avfallskedjan »

The Waste Network (in English) »
   

Länkar

Här samlar Avfallskedjan länkar till webbplatser som på olika sätt behandlar kärnavfall. Avfallskedjans mål är att länksidan ska vara en samlad sida där man kan hämta mer information. Kontakta oss gärna om du har förslag på länkar som borde vara med. Du finner interna länkar under menyvalet platsanslutna grupper.

Statens kärnkraftinspektion (SKI) är den myndighet som kontrollerar att de som har tillstånd att bedriva kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs på säkerhet vid drift av anläggningarna, på kontrollen av kärnämnen samt på hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall. SKI ska också verka för att säkerhetsarbetet utvecklas.

Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM) inrättades år 1985 och är en fristående vetenskaplig kommitté inom Miljödepartementet. Dess uppgift är att utreda frågor om kärnavfall och om avställning av kärntekniska anläggningar och att lämna regeringen och vissa myndigheter råd i dessa frågor. Ledamöterna representerar oberoende sakkunskap inom olika områden av betydelse för slutförvaringen av radioaktivt avfall, inte enbart inom teknik och naturvetenskap utan också inom ämnen som etik, psykologi och samhällsvetenskap.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) är en central tillsynsmyndighet med uppgift
att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. På SSI arbetar ett antal personer med radioaktivt avfall, framförallt det avfallet som kommer från kärnkraftverken men även från forskning, industri och sjukvård. Dessa personer har bland annat till uppgift att granska SKBs (Svensk Kärnbränslehantering AB) arbete, utveckla kriterier för slutförvaring och delta i lokaliseringsprocessen genom att stödja de kommuner som berörs av slutförvarsfrågan.

Folkkampanjen är en partipolitiskt obunden ideell förening, som vill att vi alla ska hushålla med naturens resurser och tänka på naturens kretslopp. Vill arbeta för att människorna på jorden ska få en bättre framtid, i ett väl utvecklat samhälle där vi använder energin mer effektivt och producerar el ur förnyelsebara energikällor. I effektivisering, sol, vind och biobränslen, där hittar vi framtiden. Folkkampanjen samlar människor i en rörelse, och arbetar för en bred opinion mot kärnkraft och kärnvapen.

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har uppdraget att utarbeta en metod för hur vi ska förvara det använda kärnbränslet. SKB har huvudansvaret för att driva den process som ska leda till att vi hittar en plats där vi säkert kan förvara bränslet under mycket lång tid.

NucNet is a subscription based service offering up-to-the-minute news about the most important developments in nuclear power world-wide. Since start-up at the beginning of 1991, NucNet has firmly established itself as the indispensable information source for top nuclear managers, executives and public communicators.